Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Vissan - Cửa Hàng Thực Phẩm - Nguyễn Thái Học

42 Nguyễn Thái Học, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
06:00 - 19:30
12,000 - 110,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0