Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Vissan - Cửa Hàng Thực Phẩm - Hoàng Hoa Thám

62 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Tân Bình, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 220,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0