MiniStop - S3 Lam Sơn
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

MiniStop - S3 Lam Sơn

25A Lam Sơn, P. 2, Tân Bình, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
00:01 - 23:59
10,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0