Yêu thích
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

MiniStop - S005 Nguyễn Hồng Đào

191-193 Nguyễn Hồng Đào, Tân Bình, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
00:01 - 23:59
10,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0