HD Shop - Bò Nhập Khẩu - Lý Thường Kiệt
Shop/Cửa hàng

HD Shop - Bò Nhập Khẩu - Lý Thường Kiệt

299/2/57 Lý Thường Kiệt, P. 15, Quận 11, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
08:30 - 11:15 | 13:15 - 16:15
100,000 - 2,500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
30 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0