Há Cảo Ngọc Lan - Vĩnh Viễn
Yêu thích
Quán ăn -Chi nhánh

Há Cảo Ngọc Lan - Vĩnh Viễn

500 Vĩnh Viễn, P. 8, Quận 10, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0