Há Cảo Kiều Ký - Lão Tử
Yêu thích
Quán ăn -Chi nhánh

Há Cảo Kiều Ký - Lão Tử

43 Lão Tử, P. 14, Quận 5, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
5,000 - 10,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0