G Kitchen - Hoàng Ngọc Phách
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

G Kitchen - Hoàng Ngọc Phách

22A - 22B Hoàng Ngọc Phách, P. Phú Thọ Hòa, Tân Phú, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
06:30 - 19:00
10,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0