Cửa Hàng Bánh Pía Sóc Trăng Hải Sơn - Trường Chinh
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Cửa Hàng Bánh Pía Sóc Trăng Hải Sơn - Trường Chinh

862 Trường Chinh, P. 15, Tân Bình, TP. HCM
40,000 - 180,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0