Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Circle K, SG0136 - 21 Thạch Lam

21 Thạch Lam, P. Hiệp Tân, Tân Phú, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
00:01 - 23:59
30,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0