Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Circle K, SG0125 - 4-6 Đường Số 10

4 - 6 Đường Số 10, P. 13, Quận 6, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
00:01 - 23:59
20,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
20 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0