Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Circle K, SG0137 - 193 Đường Số 1

193 Đường Số 1, P. Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
5,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0