Circle K - Bia Lạnh Các Loại - 44 Cửu Long
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Circle K - Bia Lạnh Các Loại - 44 Cửu Long

44 Cửu Long, P. 15, Quận 10, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 16:00
10,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0