Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Circle K, SG0187 - 304 Vườn Lài

304 Vườn Lài, P. phú Thọ Hòa, Tân Phú, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
00:01 - 23:59
10,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0