AEON Citimart Phúc Yên
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

AEON Citimart Phúc Yên

31 - 33 Phan Huy Ích, P. 15, Tân Bình, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
20 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0