Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Vissan - Cửa Hàng Thực Phẩm - 814-814B Trường Chinh

814-814B Trường Chinh, P. 15, Tân Bình, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0