Ù Quay - Chân Gà Sả Tắc - Phan Sào Nam - Shop Online
Yêu thích
Shop Online -Chi nhánh

Ù Quay - Chân Gà Sả Tắc - Phan Sào Nam - Shop Online

66/25 Phan Sào Nam, P. 11, Tân Bình, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
06:00 - 23:00
100,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0