Tiểu Muội Store - Ăn Vặt & Đồ Uống - Nguyễn Phúc Chu
Shop/Cửa hàng

Tiểu Muội Store - Ăn Vặt & Đồ Uống - Nguyễn Phúc Chu

66 Nguyễn Phúc Chu, P. 15, Tân Bình, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
4,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0