Sữa Chua Trân Châu Delivery - Liên Tỉnh
Café/Dessert -Chi nhánh

Sữa Chua Trân Châu Delivery - Liên Tỉnh

212 Liên Tỉnh 5, P. 6, Quận 8, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
00:00 - 23:59
10,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0