Café/Dessert -Chi nhánh

Starbucks Coffee - Rex Hotel

Rex Hotel, 141 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
07:30 - 22:00
50,000 - 220,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0