Sharon Bakery - Sourdough Breads And Bakery Products - Trần Ngọc Diện
Shop/Cửa hàng

Sharon Bakery - Sourdough Breads And Bakery Products - Trần Ngọc Diện

32 Trần Ngọc Diện, P. Thảo Điền, Thủ Đức, TP. HCM
3lượt đánh giá từ Now
07:00 - 16:00
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
20 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0