Rau Má Mix - Nguyễn Tri Phương
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Rau Má Mix - Nguyễn Tri Phương

269 Nguyễn Tri Phương, P. 5, Quận 10, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
5,000 - 28,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0