Phúc Long Coffee & Tea - Ngô Đức Kế
Café/Dessert -Chi nhánh

Phúc Long Coffee & Tea - Ngô Đức Kế

29 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
25,000 - 44,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0