Ông Bà Già - Food & Drink
Shop Online

Ông Bà Già - Food & Drink

14/144/4 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 22:30
15,000 - 80,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0