Ông Bà Già - Mì Ý & Ăn Vặt
Shop Online
Ông Bà Già - Mì Ý & Ăn Vặt
60/24 Lâm Văn Bền, P. Tân Kiểng, Quận 7, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 80,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0