Nutifood - Đường Số 1
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Nutifood - Đường Số 1

 Lô II – 5, Nhóm CN II, Đường Số 1, KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Tân Phú, TP. HCM
08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
18,000 - 87,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0