Nhà Kho Food & Beer
Quán nhậu
Nhà Kho Food & Beer
101 Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
35,000 - 168,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0