Ngọc Nữ - Chè Dưỡng Nhan
Ăn vặt/vỉa hè

Ngọc Nữ - Chè Dưỡng Nhan

28/27/11B Phan Tây Hồ, Phường 7, Phú Nhuận, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
06:00 - 23:45
25,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
4 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0