Nem Chua Rán Vị Phố - Tân Bình
Quán ăn

Nem Chua Rán Vị Phố - Tân Bình

123 Cống Lở, P. 15, Tân Bình, TP. HCM
08:00 - 20:00
40,000 - 140,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0