Nem Chua Rán Vị Phố - Cống Lở
Chợ

Nem Chua Rán Vị Phố - Cống Lở

123 Cống Lở, P. 15, Tân Bình, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
40,000 - 175,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0