Mix Juice - Trái Cây & Rau Củ Quả - Vũ Tùng
Yêu thích
Chợ

Mix Juice - Trái Cây & Rau Củ Quả - Vũ Tùng

132 Vũ Tùng, P. 2, Bình Thạnh, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
06:00 - 20:00
30,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
20 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0