Trà Sữa Miutea - Nguyễn Trọng Tuyển
Café/Dessert
Trà Sữa Miutea - Nguyễn Trọng Tuyển
393 Nguyễn Trọng Tuyển, P. 2, Tân Bình, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 21:20
10,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0