Café/Dessert -Chi nhánh

Luxe Đại Phát Cafe & Bakery - Nguyễn Trãi

575 Nguyễn Trãi, P. 7, Quận 5, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 22:00
20,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0