Lovefood - Rau Củ Quả - Hoàng Lê Kha
Yêu thích
Shop/Cửa hàng

Lovefood - Rau Củ Quả - Hoàng Lê Kha

48/11 Hoàng Lê Kha, P. 9, Quận 6, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 18:00
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
24 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0