Katuri Food - Bà Hạt
Shop/Cửa hàng

Katuri Food - Bà Hạt

456 Bà Hạt, P. 8, Quận 10, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 21:00
20,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
3 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0