I AM CÁ - Da Cá Trứng Muối Sốt - Đường Số 27
Shop/Cửa hàng

I AM CÁ - Da Cá Trứng Muối Sốt - Đường Số 27

40/16/4 Đường Số 27, P. Sơn Kỳ, Tân Phú, TP. HCM
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0