Highlands Coffee - Cà Phê Đóng Gói - Vincom Maximark Cộng Hòa
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Highlands Coffee - Cà Phê Đóng Gói - Vincom Maximark Cộng Hòa

Vincom Maximark Cộng Hòa, 15 - 17 Cộng Hòa, P. 13, Tân Bình, TP. HCM
2lượt đánh giá từ Now
50,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0