Highlands Coffee - Cà Phê Đóng Gói - 1-3-5 Bàu Cát
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Highlands Coffee - Cà Phê Đóng Gói - 1-3-5 Bàu Cát

1-3-5 Bàu Cát, P. 14, Tân Bình, TP. HCM
5lượt đánh giá từ Now
100,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0