Hai Tee - Tea & Coffee
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Hai Tee - Tea & Coffee

999 Kha Vạn Cân, Thủ Đức, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
06:00 - 23:00
15,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0