Hải Sản Phú Quốc - Mực & Cá - Hàn Hải Nguyên
Shop/Cửa hàng

Hải Sản Phú Quốc - Mực & Cá - Hàn Hải Nguyên

140/23 Hàn Hải Nguyên, P. 8, Quận 11, TP. HCM
6lượt đánh giá từ Now
06:00 - 21:00
20,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
16 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0