Hải Sản Long Tân Trụ - Hải Sản & Rau Củ Tươi Sống - Nguyễn Sĩ Sách
Shop/Cửa hàng

Hải Sản Long Tân Trụ - Hải Sản & Rau Củ Tươi Sống - Nguyễn Sĩ Sách

32/21 Nguyễn Sỹ Sách, P. 15, Tân Bình, TP. HCM
9lượt đánh giá từ Now
05:30 - 20:30
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
4 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0