GS25 - Cửa Hàng Tiện Lợi - Phổ Quang
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

GS25 - Cửa Hàng Tiện Lợi - Phổ Quang

8A Phổ Quang, P. 2, Tân Bình, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
06:00 - 17:00
10,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0