Gờ Cafe - Trương Hoàng Thanh
Café/Dessert -Chi nhánh

Gờ Cafe - Trương Hoàng Thanh

32/41 Trương Hoàng Thanh, P. 12, Tân Bình, TP. HCM
06:30 - 21:30
22,000 - 45,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0