G Kitchen - Sơn Kỳ
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

G Kitchen - Sơn Kỳ

50A Đường CN1, P. Sơn Kỳ, Tân Phú, TP. HCM
7lượt đánh giá từ Now
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0