Fly Cupcake Tú Xương
Café/Dessert, Tiệm bánh -Chi nhánh

Fly Cupcake Tú Xương

25B Tú Xương, P. 7, Quận 3, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
07:00 - 23:00
40,000 - 115,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0