Shop/Cửa hàng

Eats & Treats - Siêu Thị Trái Cây & Thực Phẩm Nhập Khẩu

RS6.SH13 ( CC RichStar 2), 239 Hòa Bình, P. Hiệp Tân, Tân Phú, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0