Dừa Xiêm Trọc Bến Tre Chị Bảy - Nguyễn Phúc Chu
Mua sắm Online

Dừa Xiêm Trọc Bến Tre Chị Bảy - Nguyễn Phúc Chu

154/1C Nguyễn Phúc Chu, P. 15, Tân Bình, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
150,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0