Dừa Xiêm Bến Tre 134 - Hoàng Bật Đạt
Café/Dessert

Dừa Xiêm Bến Tre 134 - Hoàng Bật Đạt

39/3 Hoàng Bật Đạt, P. 15, Tân Bình, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
06:00 - 23:00
10,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0