Cửa Hàng Kélli - Quà Lưu Niệm & Gấu Bông - Cư Xá Phú Lâm D
Shop/Cửa hàng

Cửa Hàng Kélli - Quà Lưu Niệm & Gấu Bông - Cư Xá Phú Lâm D

Lầu 1 1E-3E Cư Xá Phú Lâm D, P. 10, Quận 6, TP. HCM
07:00 - 19:00
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
20 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0