Circle K - Bia Lạnh Các Loại - A3-01-01 EraTow Residence
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Circle K - Bia Lạnh Các Loại - A3-01-01 EraTow Residence

A3-01-01 Era Tow Residence, Phú Mỹ, Quận 7, TP. HCM
4lượt đánh giá từ Now
20,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0