Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Circle K, SG0202 - 24 Đường A4

24 Đường A4, P. 12, Tân Bình, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 17:00
10,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0